Vũ Thị Quế

Vũ Thị Quế

LỚP K12-2

“Ngành của em học rất khó đòi hỏi tính chăm chỉ cao. Nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc, vẫn tiếp tục chiến đấu vì lựa chọn của bản thân. Thầy cô rất gần gũi với sinh viên, luôn tạo động lực và truyền ngọn lửa đam mê để chúng em cố gắng học tập mỗi ngày.”