Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

LỚP K12-1

“Giảng viên của khoa Trung đều là những giảng viên có bằng thạc sĩ tốt nghiệp ở Trung Quốc, trẻ tuổi, năng động, sáng tạo, giảng dạy nhiệt tình, phương pháp dạy hiệu quả. Các bạn trong lớp luôn giúp đỡ để cùng nhau chinh phục tiếng Trung.”