Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

LỚP K12-3

“Các thầy cô giáo khoa ngôn ngữ Trung rất nhiệt tình và nhiệt huyết trong công việc, trình độ chuyên môn cũng rất tốt, luôn quan tâm và hỗ trợ cho sinh viên. Các bạn sinh viên thì rất hòa đồng, thân thiện luôn giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau cố gắng vươn lên.”