Đặng Thị Hà

Đặng Thị Hà

LỚP K12-3

“Đến với khoa ngôn ngữ Trung – Trường Đại học Thành Đông, bạn sẽ được trải nghiệm trong một môi trường giáo dục cởi mở, với sự hợp tác doanh nghiệp, kết nối toàn cầu sẽ mang đến cho sinh viên những cơ hội trải nghiệm thực tế và năng động.”