Đặng Thị Dung

Đặng Thị Dung

Lớp K12-2

“Mình biết đến khoa ngôn ngữ Trung của trường Đại học Thành Đông là từ sự mong muốn học tốt tiếng Trung. Các giảng viên trong khoa rất thân thiện, cởi mở nhiệt huyết trong giảng dạy và các bạn trong khoa luôn đồng hành với mình để chạm tới ước mơ.”