Bế Thị Nguyên

Bế Thị Nguyên

LỚP K12-1

“Đội ngũ giảng viên của Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc – Đại học Thành Đông là sự kết hợp giữa các thế hệ các giảng viên giàu kinh nghiệm có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ cùng các giảng viên trẻ tuổi là các tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp tại các trường đại học ở Trung Quốc,… yêu nghề, giàu năng lượng, năng động, sáng tạo, phù hợp với môi trường đào tạo ngoại ngữ.”