QUYEN

Ths. Phạm Thị Quyên

Năm sinh: 1981

Vị trí: Giảng viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Email: danghoanico@gmail.com

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành MBA, đại học Khoa học kỹ thuật điện tử Quế Lâm, Trung Quốc.