kHƯƠNG

Ts Phạm Duy Khương

Năm sinh: 1989

Vị trí: Giảng viên thỉnh giảng ngành ngôn ngữ Trung Quốc