hoan

Ths. Nguyễn Đăng Hoan

Năm sinh: 1993

Vị trí: Giảng viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Chức vụ: Giảng viên

Email: danghoanico@gmail.com

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành MBA, đại học Khoa học kỹ thuật điện tử Quế Lâm, Trung Quốc.