anh thạch

Ths. Đoàn Ngọc Thạch

Năm sinh: 1986

Vị trí: Giảng viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Lý lịch khoa học

Chức vụ: Giảng viên

Email: doanngocthach19@yahoo.com

Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế.

NCS Tiến sĩ tại Trung Quốc.

Đã có nhiều năm giảng dạy tiếng Trung Quốc và luyện thi HSK.