Nhi

NCS Ths Trần Thị Mỹ Nhi

Vị Trí : Giảng Viên khoa ngôn ngữ Trung Quốc

Ngày tháng năm sinh: 30/12/1997

Email: mynhi.mn@gmail.com

SĐT: 0969155997