z3288102783502_12e092c4ec5879aacccf6a5e4143c973

NCS Ths.Hoàng Thiên Trang

Năm sinh: 1995

Vị trí: Giảng viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc

email: hoangthientrang273@gmail.com

phone: 0986270395

Cử nhân Đại Học Hà Nội

NCS.Ths Đại Học Ngôn Ngữ Bắc Kinh