TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

Khoa ngôn ngữ Trung Quốc

Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, TP Hải Dương
0845071622